18 Dec 2010

Như một trò chơi quên nhớ, mình luôn là người thua cuộc vì luôn quên những điều không được quên và luôn nhớ những điều không nên nhớ.
có những người, dù đi hết đến cuối đoạn đường đời, vẫn không thể hiểu được nhau, nhìn thấy nhau, và quan trọng hơn hết là yêu nhau.

No comments:

Post a Comment