24 Mar 2011

I have been so lame these days !

Urmm, why do I always have to make life more difficult and harder than it already is? Maybe I've been on the internet too much. Hmm, that's why I really wait for summer, just working a job, playing sports all day so I can keep my mind blank then... However the shit is I don't even know when the summer will come =.= !!! Dear uni, why are you so suck?

thiệt tình..

23 Mar 2011

...

sau cơn mưa to, nằm coi mấy bộ phim hài, mà sao lại khóc?

22 Mar 2011

Now I'm not scared of death, I'm afraid of not being able to live a real life..

I'm the type of guy who responds to others who smile at me because I want to be friendly.

I'm the type of guy who acts like a kid because I miss my childhood.

I'm the type of guy who rather gets hurt than feeling nothing.

I'm the type of guy who wishes good things for people I love.

I'm the type of guy who stays loyal to the one teaching me how to love.

I'm the type of guy who holds on to memories even if it hurts.

I'm the type of guy who always think about freedom yet do not dare to get it.

I'm the type of guy who can't help thinking too much and then get hurt myself.

I'm the type of guy who still believe in miracles although I say out loud to people that there is no miracle on Earth.

I'm the type of guy who like to lying to people, but I can't lie to myself and sometimes to people I love.

I'm...

I'm the type of guy who wants to live a real life than everything else, but don't know how to do it, don't know how to deal it with this life!

18 Mar 2011

03.18.2011

Đã lâu lắm rồi mình chẳng còn thói quen ngồi tám chuyện với những người bạn, nói đúng hơn là tâm sự cho một người nào đó, bất kì, mà ở đây sẽ được đề cập là bạn mình, T., các câu chuyện, các cảm xúc, các suy nghĩ về cuộc sống của mình, mình chứ chẳng ai khác! Tối nay lại được làm chuyện đó, sau bao năm mình chẳng nhớ, nhưng nó thật khác! :)

Cũng chẳng phải bí mật to tát gì để mà kể lể, chỉ là những vấn đề mình gặp phải, những lần gặp gỡ với những người đặc biệt, hay điều mình đang lo lắng, nghĩ suy, nhưng những ai biết mình thì một khi mình đã tâm sự chuyện gì đời tư thì khi đó mình phải yêu quý và tin tưởng người đó lắm, lắm, lắm! Cám ơn T. về một buổi tối như thế này! <3

Sao giờ làm lại những chuyện đã từng làm trước kia sao thấy ngồ ngộ và nhảm nhí, lôi thôi quá, như cái chuyện mình đang ngồi viết blog bằng tiếng Việt đây, đọc lại cũng thấy gớm =) thấy cũng ghê mà thôi cũng kệ, từ từ roy wen lại :P


2012 sắp tới rồi, mình đã yêu, đã sống thực sự chưa?

17 Mar 2011

Something has happened..

Now I'm sitting here and starting to realize that everything is changing, well it is everyday but not related to me until now : the way people in real life acting, how people on tumblr behave, and the differences in the way my friends treating each other, including me.

They are not bad, luckily thank to this cruel life I learned how not to care what people think about me [at least I KEEP TRYING TO LEARN], but inside of me there is a question: has this world been becoming more and more terrible?

Besides, I love my life now, not too pessimistic like before. YAY  for that! :)

Everything has its own end. I just wish I will have a happy ending, is that possible?

ps: @Ashley, I begin to believe what you said, nowhere is safe.

5 Mar 2011

My eyes are hurt..

because of crying so much. I've just finished watching 2 gay movies, actually they are about supporting our pride: Milk and Prayers For Bobby! And omg, they're worth staying up all night, really touching, inspiring, awesome and wonderful and perfect and blah and blah and blah.....
They just made me cry my eyes out!